В сравнение с конвенционалните течни и газообразни горива използването на дървесни пелети може да доведе до огромни спестявания в сметките за отопление, над 50%. Дървесината в естественото си състояние има топлинна мощност от 4,4 кВт/кг, то в килограм пелети е 5,3кВт. Пелетната плътност е 650кг/м3, тоест 2 кг.пелети = 1литър гориво, а съдържанието на вода е 8% от теглото. Пакетираните пелети се съхраняват лесно на сухо място – в мазето, гаража, дори в хола до камината, защото заемат едва 1/3 от пространството, което иначе би ви заело еквивалента с дърва за огрев. Камините на пелети изискват единствено повторно зареждане на бункера към тях, ако търсената топлина в помещението е по-висока. Отоплението с пелети е удоволствие, което се постига чрез прецизен контрол на съоръжението.

Проучванията показват, че Со2 изпускани в атмосферата, когато дървото се разлага се абсорбират от растежа и развитието на нови дървета.

За производството на 1 тон пелети са нужни около 4 – 7 кубика дървесина. Зависи от влажността и вида на дървеният материал.Качествени дървесни пелети получаваме чрез обработването на дървесни трупи като производствения процес е високо технологичен. Дървесните пелети са напълно екологични, икономически изгодни, модерно гориво за вашия дом, офис или производствено помещение.